Rater 评分组件

Props

参数 说明 类型 默认值
max 可选,最高评分值 Number 5
value 可选,评分值,双向绑定 Number 0
disabled 可选,不可点击 Boolean false
star 可选,评分图标样式 String
active-color 可选,激活颜色 String #fc6
margin 可选,图标间距离 Number 2
fontSize 可选,图标大小 Number 25

一般使用

template

<div>
  <rater :value=3></rater>
</div>
<div>
  <rater :value=2 :margin="15" active-color="#04BE02"></rater>
</div>
<div>
  <rater :value=5 :max=6 :font-size=15 active-color="#FF9900"></rater>
</div>

style

div {
  margin:5px 0;
}

不可点击

template

<div>
  <rater :value=4 disabled></rater>
</div>
<div>
  <rater :value=3.5 active-color="#04BE02" disabled></rater>
</div>

style

div {
  margin:5px 0;
}

自定义评分图标

template

<div>
  <rater :value=5 star="☼" active-color="#FF9900"></rater>
</div>
<div>
  <rater :value=4 star="囧" active-color="#FF9900"></rater>
</div>

style

div {
  margin:5px 0;
}

双向绑定

template

<rater :value.sync="rate"></rater>
<div v-text="'评分:' + rate"></div>

script

export default {
  data: {
    rate:3
  }
}

results matching ""

  No results matching ""